Contact QP3/P3

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582

Locatie Zevenaar

Oude Doesburgseweg 57
6901 HH Zevenaar

Alleen M. Peperkamp is hier werkzaam.

Zij is bereikbaar via: 06 - 26833946

 

Psychiater

Wie ben ik?

Sinds 2017 ben ik psychiater. Vanaf januari 2019 ga ik in mijn eigen praktijk in Arnhem als zelfstandig gevestigd psychiater werken.

Ik werk op verschillende dagen. Ik doe individuele behandelingen. Ook werk ik parttime als psychiater bij een GGZ instelling, waar we ons vooral bezig houden met behandeling van vluchtelingen en patiënten met een migratieachtergrond.

Met welke klachten kunt u bij mij terecht?

U kunt contact met mij opnemen als u last heeft van psychiatrische problematiek (zoals ernstige depressieve gevoelens, angsten en traumatische ervaringen in het verleden) die problemen geeft op meerdere levensgebieden zoals in uw relatie(s), met uw studie en op uw werk.

Hoe werk ik?

Na verwijzing door uw huisarts bespreken we in een aantal gesprekken uw klachten en uw hulpverwachting. We staan eveneens stil bij uw persoonlijke achtergrond. Voor de diagnostiek en voor de evaluatie van de behandeling maak ik gebruik van vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door het bedrijf TelePy voor mij afgenomen. Als we de problemen in kaart gebracht hebben, bespreek ik met u mijn bevindingen en stel ik een behandelplan voor.

Psychotherapie vormt de basis van mijn behandelingen. Deze behandelingen zijn gebaseerd op de inzichten vanuit Cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, traumabehandeling (imaginaire exposure en EMDR).

Als dat nodig is, schrijf ik u ook medicijnen voor.

Simpel gezegd werkt de psychotherapie als volgt. Door de gesprekken en vaak ook door "huiswerk"-opdrachten, krijgt u inzicht in de patronen van gevoelens, gedrag en gedachten, waarmee u uw leven bepaalt. Door deze patronen te leren herkennen en deze daarna te veranderen, werkt u aan uw behandeldoel(en).

Aanmelding en contact

Aanmelden kan op eigen initiatief. Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk.

 

Mail mij via het beveilgde mailprogramma van Zivver

 

 

Start veilig bericht

 

Overige informatie

Contracten:

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeringen:

Zilveren Kruis, Menzis en DSW en een aanvraag voor contracten met VGZ is nog in behandeling.

U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier downloaden.

BIG-registratie

  • Arts | Psychiater: 39913654601
    Op de pagina
    Links vindt u link naar de website van het BIG-register.

AGB-code

  • Praktijk: 03037756
    Persoonlijk: 03306435

Aangesloten bij

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

  • Op de pagina Links vindt u link naar de websites van de beroepsverenigingen.

Klachtenregeling

Voor meer algemene informatie omtrent psychotherapie en procedures bij klachten, verwijs ik u naar de pagina Klachtenregeling op deze website.