Contact QP3/P3

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582

Locatie Zevenaar

Oude Doesburgseweg 57
6901 HH Zevenaar

Alleen M. Peperkamp is hier werkzaam.

Zij is bereikbaar via: 06 - 26833946

 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Wij hebben allen een privacyverklaring. Zie onder: Wie zijn wij? bij uw behandelaar.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het niet meer toegestaan om voor privacygevoelige informatie gebruik te maken van apps, sms en reguliere mail. Wij maken gebruik van het programma Clientenlogin voor veilig mailen.

Meer informatie over privacy vindt u op de website van de LVVP

Toestemming

Wij zullen u om uw schriftelijke toestemming vragen voor eventueel overleg met uw huisarts of anderen. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat uiteraard kenbaar maken. Aan anderen, zoals Arbo-artsen of directe familie, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.